Project Description

Zon op VVE

Hoe maken we zonne-energie toegankelijk en financieel aantrekkelijk voor mensen zonder eigen dak? Om deze vraag voor Nuon te beantwoorden heeft Laurens in samenwerking met de Gemeente Amsterdam en Alliander de pilot Zon op VVE opgezet.  Doel was om een doorbraak tot stand brengen in de toepassing van zonnepanelen op daken van Verenigingen van Eigenaren door de mogelijkheden van ‘virtueel salderen’ aan te tonen. De zonnestroom, opgewekt op de gemeenschappelijke daken van de VVE’s, werd verdeeld onder de bewoners zonder dat hiervoor aparte kabels naar de verschillende woningen werden getrokken. Dit pilotproject heeft sterk bijgedragen aan de inmiddels bekende postcoderoosregeling.