Project Description

Smart charging bij PitPoint

PitPoint.EV heeft als Charge Point Operator aan Krachtwerk gevraagd te adviseren over de mogelijkheden om slim laden toe te passen in haar netwerk. Doelstelling daarbij is om de laadinfrastructuur zoveel mogelijk te voeden met duurzame opwek uit de regio, de kosten voor de EV gebruiker zo laag mogelijk te houden en de netbeheerder te helpen congestieproblemen in het net te voorkomen.

Onze senior consultant Joris adviseert welke oplossing het best toegepast kan worden en implementeert deze voor PitPoint.EV in haar laadnetwerk. Daarnaast maakt Krachtwerk een strategische roadmap zodat de klant ook op de lange termijn voorop blijft lopen op dit gebied.