Project Description

Power to the People

Uit de jaarlijkse World Energy Outlook (WEO) blijkt dat wereldwijd ongeveer 1.2 miljard mensen geen toegang hebben tot elektriciteit. Zo’n 95% hiervan leeft in rurale gebieden in ontwikkelingslanden in Afrika (sub-Sahara) en Azië. Om deze mensen te helpen wil Sungrid Group ze toegang bieden tot hun range aan portable solar producten. Laurens heeft een marktscan voor Sungrid Group uitgevoerd om de mogelijkheden in deze zogeheten Base of the Pyramid (BoP) markt in kaart te brengen en te adviseren over duurzame business modellen.