Project Description

Handreiking Laadinfrastructuur Elektrisch Vervoer

Laadinfrastructuur is de motor achter elektrisch vervoer. Gemeenten hebben een belangrijke rol bij het faciliteren en stimuleren van uitrol van de lokale laadinfrastructuur. Maar welke keuzes maak je als gemeente? Wat pak je regionaal op en welke verantwoordelijkheden heb je lokaal? Hoe behoud je de regie over de openbare ruimte? Hoe kom je e-rijders tegemoet met (openbare) laadlocaties? En welke rol speelt de markt daarin?

Allemaal vragen waar Krachtwerker Anouk in opdracht van NKL, het Nationaal Kennisplatform Laadinfrastructuur, een Handreiking Visie & Beleid voor heeft opgesteld. De handreiking helpt gemeenten door overzicht te geven van onderwerpen waarop beleidskeuzes moeten worden gemaakt en inzicht in de verschillende opties en bijbehorende overwegingen.