Project Description

Energietransitie in een volle openbare ruimte

Wat is de impact van de grote transitieopgaven op de toch al volle openbare ruimte van Amsterdam? Dat is de kernvraag waar Krachtwerker Marcel mee aan de slag is gegaan voor de gemeente Amsterdam. Op thema’s zoals warmte, elektra en telecom staan grote transities voor de deur: alternatieven op aardgas, elektrisch rijden, all-electric warmteoplossingen en warmtenetten: het moet allemaal een plek in de (nu al overvolle) stad krijgen als we de stap naar aardgasvrij en CO2 neutraal willen maken.

Het in kaart brengen van de potentiële ruimtelijke impact van ambities en de effecten daarvan is de eerste stap. De vervolgstap bestaat uit het ontwikkelen van kaders waarbinnen goed regie gevoerd kan worden met nutspartijen die werken aan de transitie in de stad. Het samenbrengen van belangen en ambities in een complex veld van stakeholders is het proces waarmee Amsterdam de openbare ruimte optimaal wil inrichten op gebied van nutsvoorzieningen. Het doel is een aantrekkelijke en toegankelijke stad te blijven, en daarbinnen de benodigde transitie vorm te geven.