Project Description

Amsterdam: Programma Verduurzaming Zakelijke Markt

Hoe kan de gemeente Amsterdam de energietransitie van de zakelijke markt versnellen? Hiermee zijn Krachtwerkers Laurens, Dave en Tineke aan de slag gegaan. De gemeente Amsterdam heeft stevige duurzaamheidsambities, sterker nog de ambitie ligt hoger dan de doelstellingen in het Klimaatakkoord. De zakelijke markt is verantwoordelijk voor een aanzienlijk deel van de CO2 uistoot in Amsterdam, circa 28% (scope 1 en 2). Een stevige opgave dus.

Krachtwerk is gestart met een strategische verkenning. Antwoord geven op vragen als:

  • Hoe ziet de CO2-uitstoot van de zakelijke markt eruit en waar zit de ‘sweet spot’?
  • Wat zijn behoeftes én barrières van ondernemers?
  • Wat doet de gemeente al, wat kan geleerd worden van andere gemeentes.
  • Hoe kan de gemeente de meeste impact halen met het beschikbare budget?

Hierbij werd onder andere duidelijk dat (intensiveren) van de handhaving niet voldoende gaat zijn: welke instrumenten moet de gemeente nog ontwikkelen?

De verkenning resulteerde in een Programma Verduurzaming Zakelijke markt, waarbij een integraal pallet aan instrumenten wordt ontwikkeld, waar barrières voor koplopers geslecht worden, de grote ‘middenmoot’ ondersteund en ontzorgd wordt en ook achterblijvers geprikkeld worden om stappen te zetten.

Momenteel wordt de daad bij het woord gevoegd en wordt door Krachtwerk invulling gegeven aan het uitvoeringsprogramma, samen met partners en ondernemers uit de stad. Onder andere:

  • Samenwerking opzetten voor collectieve verduurzaming bedrijventerreinen
  • Ontwikkelen van integraal aanbod voor de ondernemers, inclusief begeleiding van tender en opzetten pilots
  • Draagvlak onderzoek onder ondernemers
  • Afspraken maken met de Omgeviensdienst over de uitvoer van hun taken mbt reguleren en handhaven
  • Bijdrage leveren aan Duurzaam Herstelplan om het hoofd te bieden aan te economische gevolgen van de corona-crisis
LAURENS

Laurens

Krachtwerker Tineke

Tineke

Krachtwerker Dave

Dave